Licencja

Tabliczka mnożenia to program typu freeware, czyli dozwolone jest bezpłatne rozpowszechnianie i zwielokrotnianie programu za pomocą dowolnych mediów.

Program Tabliczka mnożenia może być rozpowszechniany i zwielokrotniany wyłącznie w postaci, w jakiej został udostępniony przez autora. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie programu w postaci niekompletnej lub uzupełnianie dodatkowymi składnikami jest zabronione.

Program Tabliczka mnożenia dostarczany jest w formie 'takiej, jaki jest'. Autor oraz dystrybutorzy programu nie udzielają żadnej gwarancji oraz rękojmi, że program bedzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz że spełni oczekiwania użytkownika.

W przypadku braku akceptacji wszystkich postanowień niniejszej licencji należy zrezygnować z instalacji, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania programu Tabliczka mnożenia w całości lub w jakiejkolwiek z jego części.